wsv_hart

Zorg en welzijn in de wijk

WSV Welzo Compleet
port_client

WSV Welzo Compleet

port_place

Nieuwkoop

Zorg en welzijn in de wijk

Het Wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet stelt zich tot doel de zorg en het welzijn in de gemeente Nieuwkoop en de dorpskern Aarlanderveen te verbeteren. Een betere samenwerking tussen alle zorgverleners in de wijk gaat een positieve invloed hebben op de fysieke en mentale gesteldheid van de inwoners.

Het logo van Wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet

Flash3000 Productions werd benaderd voor het maken van een passend logo. WelZo compleet wilde een herkenbaar beeldmerk wat zowel online als offline bruikbaar was. Daarnaast moest het logo de kern van de activiteiten van het wijksamenwerkingsverband weergeven. We vertaalden deze wensen in een prachtig logo waarin een hart centraal staat in een cirkel. Het geheel wordt ondersteund door een hand. WelZo Compleet was hier erg over te spreken. Flash3000 Productions vertaald de wensen van klanten sowieso makkelijk visueel. We krijgen daar regelmatig complimenten over.

De website van Wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet

Daarna mochten we de website maken. Speciale aandacht was er voor de zorgprogramma’s die duidelijk op de website naar voren moesten komen, zodat het voor de bewoners duidelijk was wat de zorgprogramma’s inhouden. De uiteindelijke website is overzichtelijk, de bezoeker kan snel vinden wat gezocht wordt.

Voor de zorgverleners moest er een intranet komen, waarop de zorgverleners met elkaar informatie konden delen. Ook dit intranet is gemaakt door Flash3000 Productions.