Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Flash3000 Productions zijn van kracht op alle door Flash3000 Productions verstrekte offertes en facturen.

Bedrijven en personen die in contact treden met Flash3000 Productions en/of éénmalig of voor een langere periode een zakelijke relatie aangaan met Flash3000 Productions worden geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van Flash3000 Productions zijn hier te downloaden.