wel-of-geen-disclaimer-op-je-website-768x403

Wel of geen disclaimer op je website

door

in

Wel of geen disclaimer op je website

Er is veel onduidelijkheid over disclaimers op een website. Zijn ze verplicht en wat moet er in staan? Wat is de waarde van een disclaimer? Zijn er alternatieven voor een disclaimer? Onderstaand proberen we wat licht in de duisternis te brengen.

disclaimer

Wat is een disclaimer?

Het begrip disclaimer stamt af van het Engelse ‘to disclaim’, wat afwijzen, verwerpen of vrijwaring betekent.  Deze vrijwaring betreft de vrijwaring van aansprakelijkheid. Het is een tekst op je website, dat wordt gebruikt om je aansprakelijkheid in een bepaalde situatie te beperken of zelfs volledig af te wijzen.

De waarde van een disclaimer

Een disclaimer (of vrijwaringsclausule) is een eenzijdig document. Het is een mededeling of een aankondiging. Je kunt een disclaimer gebruiken om iets uit te leggen aan de bezoekers. Het is echter geen overeenkomst. Je bent dus gewoon aansprakelijk volgens de wet. En ook om sommige andere wettelijke bepalingen kun je niet heen.

Is een disclaimer verplicht

Nee, een disclaimer is niet verplicht op een website.

Zijn disclaimers overbodig?

Nee, disclaimers zijn veelal niet overbodig. Je kunt ze gebruiken op bepaalde eenzijdige mededelingen doen. Zo kan je ze gebruiken om de bezoeker te informeren en waarschuwen dat er mogelijk fouten op de website staan.

Wel of geen disclaimer

Een discussie die al een tijdje gaande is heeft betrekking op het nut van disclaimers op een website. Over de juridische waarde van disclaimers. Het is eenzijdig en bezoekers en klanten hebben er vooraf meestal niet mee in kunnen stemmen. Een disclaimer geeft daarentegen net een tintje extra professionaliteit en body aan een website. De discussie gaat ook over of een disclaimer niet als negatief wordt ervaren door bezoekers. Een betere optie kan wellicht zijn om een proclaimer te gebruiken.

Wat is een proclaimer?

Een proclaimer is het omgekeerde van een disclaimer. Je wijst de aansprakelijkheid niet af, maar je neemt juist verantwoordelijkheid door het doen van beloftes. Je stelt je kwetsbaar op omdat je iets beloofd. De bezoeker krijgt het gevoel dat hij op je rekenen. Dat schept vertrouwen en wordt door de bezoekers gewaardeerd. Als de klant daarna ervaart dat hij ook echt krijgt wat beloofd werd, dan leid dat onmiddellijk tot klantentevredenheid. Belofte maakt echter wel schuld. Mocht de klant een andere ervaring krijgen als dat beloofd is, dan werkt dit averechts. Zorg er dus voor dat je realistische beloftes doet. Instrueer indien nodig alle personeelsleden, hoe om te gaan met bepaalde situaties. Zo maak je waar wat je beloofd en krijg je tevreden klanten.